• บทความโดย MJ Factory

วิธีการวัดตัวด้วยตัวเอง

ขั้นตอนการวัดตัวด้วยตัวเองอย่างละเอียด สำหรับในกรณีที่คุณผู้ชายคนไหนไม่สะดวกเดินทางมาวัดตัวที่ร้าน MJ Factory และต้องการตัดสูท ตัดเสื้อเชิ้ต และตัดกางเกงให้พอดีตัว

  • อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

  • วิธีวัดตัวตัดเสื้อสูท

  • วิธีวัดตัวตัดเสื้อเชิ้ต

  • วิธีวัดตัวตัดกางเกง


สิ่งที่ต้องเตรียม

1. กระดาษ และ ปากกาสำหรับจด

2. สายวัด (วัดเป็น "นิ้ว" ตามจริง ไม่ต้องบวกเผื่อ)

3. ผู้ช่วยวัด 1 คน (ในกรณีที่ไม่ถนัดวัดตัวด้วยตัวเอง)


วิธีวัดตัวตัดเสื้อสูท

1. วิธีวัดไหล่ - วัดจากหัวไหล่ซ้ายไปหัวไหล่ขวา


วิธีวัดไหล่ วิธีวัดตัว

2. วิธีวัดความยาวแขนเสื้อ - วัดจากหัวไหล่ลงมาถึงตรงที่เลยตำแหน่งกระดูกข้อมือมา 1 นิ้ว หรือ ตามความยาวที่ต้องการ


วิธีวัดความยาวแขนเสื้อ วิธีวัดตัวตัดเสื้อสูท

3. วิธีวัดบ่าหน้า - วัดจากมุมของรักแร้ซ้ายถึงมุมของรักแร้ขวา ด้านหน้า


วิธีวัดบ่าหน้า วิธีวัดตัวตัดสูท

4. วิธีวัดบ่าหลัง - วัดจากมุมของรักแร้ซ้ายถึงมุมของรักแร้ขวา ด้านหลัง


วิธีวัดบ่าหลัง วิธีวัดตัวตัดเบลเซอร์ วิธีวัดตัวตัด blazer วิธีวัดตัวตัด jacket

5. วิธีวัดต้นแขน - วัดช่วงที่ใหญ่ที่สุดของต้นแขน หรือ กล้ามแขน


วิธีวัดต้นแขน วิธีวัดตัวตัดเสื้อเชิ้ต วิธีวัดตัวตัดเชิ้ต

6. วิธีวัดข้อมือ - วัดบริเวณข้อมือ


วิธีวัดข้อมือ วิธีวัดตัวตัดกางเกง

7. วิธีวัดความยาวเสื้อ - วัดจากมุมคอและไหล่ลงมาถึงง่ามนิ้วโป้งและนิ้วชี้ ขณะยืดแขนตรงแนบลำตัว หรือ ตามความยาวที่ต้องการ


วิธีวัดความยาวเสื้อ วิธีวัดสัดส่วน

8. วิธีวัดรอบอก - วัดช่วงที่ใหญ่ที่สุดของรอบอก ปกติแล้วจะอยู่ตำแหน่งต่ำกว่ารักแร้นิดหน่อย


วิธีวัดรอบอก วิธีวัดสัดส่วนด้วยตัวเอง

9. วิธีวัดรอบเอวเสื้อ - วัดรอบเอว หรือ วัดรอบพุงตรงตำแหน่งสะดือ


วิธีวัดรอบเอว วิธีวัดตัวด้วยตัวเอง

10. วิธีวัดรอบสะโพกเสื้อ - วัดช่วงที่ใหญ่ที่สุดของรอบสะโพก


วิธีวัดรอบสะโพก วิธีวัดอก วิธีวัดเอว วิธีวัดสะโพก


วิธีวัดตัวตัดเสื้อเชิ้ต

1. วัดตัวตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1-10 เหมือนวิธีวัดตัวตัดเสื้อสูท และเพิ่มเติมด้วยการวัดรอบคออีก 1 จุด

2. วิธีวัดรอบคอ - วัดรอบคอตรงตำแหน่งของปกเสื้อเชิ้ต หรือ ตำแหน่งที่ติดกระดุมคอของปกเสื้อเชิ้ต


วิธีวัดรอบคอ วิธีวัดคอ วิธีวัดแขน

วิธีวัดตัวตัดกางเกง

1. วิธีวัดรอบเอวกางเกง - วัดรอบเอวตรงตำแหน่งที่ใส่กางเกง หรือ ใส่เข็มขัด ปกติแล้วตำแหน่งจะอยู่ต่ำกว่าสะดือเล็กน้อย


วิธีวัดรอบเอวกางเกง ขั้นตอนวัดตัว ขั้นตอนการวัดตัว

2. วิธีวัดรอบสะโพกกางเกง - วัดช่วงที่ใหญ่ที่สุดของรอบสะโพก ขั้นตอนนี้วัดเหมือนวิธีวัดรอบสะโพกเสื้อ


วิธีวัดรอบสะโพกกางเกง ขั้นตอนวัดสัดส่วน ขั้นตอนการวัดสัดส่วน

3. วิธีวัดเป้า - วัดความยาวเป้ากางเกง จากขอบเอวกางเกงด้านหน้าถึงขอบเอวกางเกงด้านหลัง กะตามความต้องการ


วิธีวัดเป้า วิธีวัดตัวตัวเสื้อผ้า ขั้นตอนวัดตัวตัดเสื้อผ้า ขั้นตอนการวัดตัวตัดเสื้อผ้า

4. วิธีวัดต้นขา - วัดรอบต้นขา หรือ โคนขาช่วงที่กว้างที่สุด


วิธีวัดต้นขา วัดตัว วัดสัดส่วน

5. วิธีวัดรอบเข่า - วัดรอบเข่าช่วงที่กว้างที่สุด


วิธีวัดรอบเข่า การวัดตัว การวัดสัดส่วน

6. วิธีวัดความยาวขากางเกง - วัดจากขอบเอวกางเกงด้านข้างถึงพื้น หรือ ตามความยาวที่ต้องการ


วิธีวัดความยาวขากางเกง เทคนิคการวัดตัว เทคนิคการวัดสัดส่วน

ได้ทราบขั้นตอนการวัดตัวตัดเสื้อสูท วัดตัวตัดเสื้อเชิ้ต และวัดตัวตัดกางเกงให้พอดีตัวด้วยตัวเองอย่างละเอียดกันไปแล้ว หากคุณผู้ชายคนไหนลงมือวัดตัวและมีคำถาม หรือ ข้อสงสัยเพิ่มเติม ก็สามารถสอบถาม MJ Factory กันเข้ามาได้เลย


cr. A Tailored Suit